Likvidace elektrických a elektronických zařízení (EEZ)

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné a škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) nelikviduje správně. Výrobky označené níže přeškrtnutou popelnicí jsou elektrická a elektronická zařízení. Přeškrtnutá popelnice symbolizuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat společně s netříděným domovním odpadem, ale musí se sbírat odděleně.

Za tímto účelem všechny obce zřídily systémy sběru, v jejichž rámci mohou občané bezplatně odevzdávat odpadní elektrická a elektronická zařízení v recyklačních centrech nebo na jiných sběrných místech nebo je možné je vyzvednout přímo v domácnostech. Další informace získáte u technické správy obce.

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s domovním odpadem. Uživatelé musí využívat obecní systémy sběru, aby snížili zátěž životního prostředí spojenou s likvidací odpadních elektrických a elektronických zařízení a zvýšili možnosti opětovného použití, recyklace a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení.

 

Můžete porovnat až 3 produkty
Porovnat
MAX. 3 jednotky
Počet lahvíPočet lahví
Typ lahveTyp lahve
Chladicí zónyChladicí zóny
Energetika/kWhEnergetika/kWh
MístoMísto
Úroveň stoupání (dB)Úroveň stoupání (dB)
Počet policPočet polic
Výška Výška
ŠířkaŠířka
HloubkaHloubka
Otočné dveře Otočné dveře