Obchodní podmínky

Přehled:

Obecné informace

Právní název: W&B A/S
IČO: 27702937
Adresa: Rønnevangsalle 8, 3400 Hillerød
Email: info@wineandbarrels.com
Telefonní číslo: 71 99 33 44

 

Zásady ochrany osobních údajů

Když u nás nakupujete,Wineandbarrels potřebuje následující údaje:

Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Kromě toho registrujeme IP adresu, ze které jsou prováděny nákupy. Tyto informace se běžně nepoužívají, ale mohou být použity při případném policejním vyšetřování. IP adresa se uchovává tak dlouho, jak je to nutné pro případné policejní vyšetřování. Všechny falešné objednávky jsou hlášeny policii.

Zaznamenáváme a předáváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli doručit zboží. 

Osobní údaje jsou registrovány u společnosti Wineandbarrels A/S a uchovávány po dobu pěti let v souladu s dánským zákonem o účetnictví, poté jsou vymazány. 

Spolupracujeme také s řadou dalších společností, které ukládají a zpracovávají údaje. Tyto společnosti zpracovávají údaje výhradně naším jménem a nesmí je používat pro vlastní účely. 

Pro všechny elektronické platby se používá zabezpečená šifrovaná metoda prostřednictvím systému internetového obchodu. Jedná se o schváleného poskytovatele se schválením elektronické značky E-mærket.

Systém obchodu používá ke správě obsahu nákupního košíku tzv. cookies. Soubor cookie je jednoduše soubor, který je uložen ve vašem počítači. Tyto soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali a například si zapamatovali, které položky máte v nákupním košíku, když nakupujete online u společnosti Wineandbarrels A/S. Je také možné požádat systém o uložení svých údajů o adrese pro příští návštěvu. Pokud si přejete tyto údaje později vymazat, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Například v prohlížeči Internet Explorer se to provádí prostřednictvím nabídky "Nástroje" a položky nabídky "Nastavení internetu".

Spolupracujeme pouze se zpracovateli údajů v EU nebo v zemích, které mohou vašim údajům poskytnout odpovídající ochranu. 

Správcem údajů na www.wineandbarrels.com je Jakob Dau.

Podle Zákona EU o osobních údajích (GDPR) máte řadu výslovných práv:

 

Článek 15 GDPR - Právo k přístupu
Jako subjekt údajů máte právo nahlédnout do osobních údajů, které o vás zpracováváme. Kromě toho máte právo získat informace o operacích zpracování, které s vašimi osobními údaji provádíme. 
Článek 16 GDPR - Právo na opravu
Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných (nesprávných) osobních údajů, které se vás týkají. Kromě toho máte právo - s ohledem na účely zpracování - na doplnění neúplných osobních údajů
Článek 17 GDPR - Právo na výmaz
Právo na výmaz znamená, že subjekt údajů má - až na určité výjimky - právo na výmaz údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud nastane některý z následujících případů:

 1. Pokud již není nutné, abychom informace o subjektu údajů uchovávali pro účely, pro které jsme je shromáždili.
 2. Pokud jsme vaše zpracování založili na souhlasu a subjekt údajů nyní souhlas odvolá a my nemáme pro zpracování jiný právní základ.
 3. V případě, že údaje zpracováváme protiprávně (bez právního základu v kapitole II GDPR)
 4. Pokud jsme povinni údaje vymazat na základě právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů členského státu.
 5. Pokud jsme povinni údaje vymazat v důsledku toho, že subjekt údajů uplatnil své právo vznést námitku.
 6. Pokud jsme poskytovatelem služby informační společnosti (např. sociální sítě) a vy jste založili zpracování osobních údajů subjektu údajů na souhlasu zákonných zástupců subjektu údajů a subjekt údajů nyní po dosažení věku 13 let souhlas odvolá

Článek 18 GDPR - Právo na omezení zpracování
V určitých případech máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů tak, aby tyto údaje nebyly předmětem jiného zpracování než uložení. Subjekt údajů má právo na omezení svých osobních údajů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 1. Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů. V takovém případě musíme zpracování údajů omezit na dobu, než budeme mít možnost zjistit, zda jsou osobní údaje správné.
 2. Pokud údaje zpracováváme protiprávně a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů, ale požaduje omezení jejich používání. Subjekt údajů může například upřednostnit omezené zpracování, pokud chce mít možnost zdokumentovat, které údaje byly při zpracování případu použity.
 3. Pokud již osobní údaje nepotřebujeme ke zpracování, ale jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.
 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti vašemu zpracování. Zpracování údajů musíme omezit na dobu, po kterou se ověřuje, zda naše oprávněné zájmy převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů.

Článek 20 GDPR - Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost údajů znamená především právo subjektu údajů získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro své osobní použití bez překážek.
Za druhé, toto právo znamená pro subjekt údajů možnost předat tyto osobní údaje od jednoho správce k druhému. Osobní údaje musí být možné bez překážek přesouvat, kopírovat a přenášet z jednoho prostředí IT do druhého, pokud je to technicky možné.
Článek 21 GDPR - Právo vznést námitku
Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů má právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je jinak zákonné.
Pokud tedy jako správce obdržíme námitku od subjektu údajů, zvážíme, zda je námitka oprávněná, i když je naše zpracování údajů jinak zákonné.
Jakobovi můžete napsat na adresu: jakob@wineandbarrels.com.

Používáním stránek Wineandbarrels.com souhlasíte s používáním souborů cookie. Soubory cookie používáme ke sledování vašich voleb (např. které položky jste vložili do nákupního košíku). Kromě toho používáme soubory cookie, abychom na vás mohli cílit reklamy na externích platformách. 

 

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u dánského Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje dánského Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete na adrese www.datatilsynet.dk.

Objednávka

Průvodce nákupem krok za krokem:

Najděte požadovanou položku.

Kliknutím na symbol "Přidat do košíku" přidejte položku do nákupního košíku.

V případě potřeby dalších nákupů můžete pokračovat v hledání.

Pokud litujete obsahu nebo chcete provést opravy, například změnit počet položek, můžete je odstranit kliknutím na tlačítko odstranit nebo provést opravy v poli s počtem. Klikněte na "Obnovit košík", pokud chcete zobrazit cenu po změnách.

Pak jděte k pokladně. Obrazovka se jmenuje "Přejít k pokladně".

Na další obrazovce vyberte způsob platby a dopravu.

Dále zadejte údaje o zákazníkovi a případnou další doručovací adresu. Klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Potvrzení objednávky - shrnutí objednávky a zadaných údajů.

Vaše objednávka bude odeslána až po kliknutí na tlačítko "Dokončit nákup". Pokud stránku opustíte dříve, nákupní transakce nebude dokončena.

Systém vám okamžitě zašle potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste zadali v části s údaji o zákazníkovi.

Po zpracování objednávky obdržíte další elektronickou zprávu.

Platba

Wineandbarrels A/S přijímá platby prostřednictvím MobilePay Online, Dankort/VISA-Dankort nebo Mastercard, Eurocard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB a American Express. Platba bude z vašeho účtu stržena až po odeslání zboží.

U karet Dankort/VISA-Dankort a VISA Electron (dánské karty) se neplatí žádný poplatek.

Společnost Wineandbarrels A/S šifruje všechny údaje o vaší kartě pomocí takzvaného protokolu SSL (Secure Socket Layer). To znamená, že neoprávněné osoby nemohou během transakce s PBS/NETS přečíst číslo vaší karty ani jiné informace.

Můžete také platit pomocí služby ViaBill

Při nákupu přes ViaBill nejprve obdržíte své zboží a poté každý 20. den v měsíci budete platit bezúročnou měsíční splátku bez poplatků. Smlouva o platbě s ViaBill zaniká zrušením nákupu, viz dánský zákon o spotřebitelských smlouvách, § 26.

ViaBill financuje nákupy do výše 2 000 DKK. Částky nad 2 000 DKK jsou financovány ve spolupráci se společností SparXpress.

Více zde: www.ViaBill.com/kredit

Platbu můžete provést převodem na náš účet u Nordea Bank: Účet u: 21915036659280, Swift: NDEADKKK, IBAN: DK0320005036659280 Nezapomeňte zadat číslo objednávky. Na tento způsob platby se nevztahuje systém námitek.

Můžete také platit pomocí služby PayPal

U nákupů s dodací lhůtou delší než 4 týdny, kdy je platební metodou Paypal, se peníze vybírají okamžitě.

Vyzvednutí zboží

Veškeré zboží si můžete vyzvednout na adrese našeho skladu: Rønnevangsalle 8, 3400 Hillerød na základě předchozí objednávky v obchodě. Otvírací dobu najdete zde. Až bude zboží připraveno k vyzvednutí, zašleme vám e-mail.

Doručení

Pokud je zboží skladem a objednáno do 12:00 hod, je obvykle odesláno ještě týž den. Konkrétní doba dodání je uvedena u jednotlivých položek v internetovém obchodě a vychází z objednávky nejpozději do 12:00 hodin. Pokud objednáte po 12:00 hodině, bude zboží odesláno následující pracovní den. Pokud zboží není v Dánsku skladem, je dodací lhůta obvykle 3-4 týdny. Vždy, když to víme, zašleme e-mail o předpokládané době doručení.

Pokud jste si nezvolili možnost vyzvednutí objednávky, společnost Wineandbarrels A/S zajistí její doručení prostřednictvím dopravce GLS nebo DHL. Cena za doručení začíná na 169 CZK.

Jakmile je balíček doručen na vaši domácí adresu a vy jste určili, kde může být balíček zanechán, přechází riziko doručení balíčku na vás. Pokud určíte místo, kam může být zásilka pro doručení domů umístěna, je důležité, aby k ní dopravce mohl volně přistupovat pomocí standardního paletového zvedáku.

 

Ostrovy s přístupem po mostě

Cena za doručení platí pouze pro dánské ostrovy s přístupem po mostě. Pokud nežijete na ostrově s přístupem po mostě, zašleme vám e-mail s cenou doručení.

 

Opakované doručení

Pokud na adrese doručení není nikdo, kdo by zboží převzal, a vy jste nesouhlasili se zanecháním zboží na místě, dopravce převezme zboží zpět a pokusí se o opakované doručení. Pokud odmítnete převzít zásilku, aby vám byla doručena v jiném termínu, aniž byste se na tom se společností Wineandbarrels dohodli, jedná se rovněž o opakované doručení. Cena za opakované doručení je 799 CZK. 

 

Vnesení dovnitř.

Při službě vnesení dovnitř, jsme ve většině případů schopni po předchozí domluvě doručit zásilku v pracovních dny mezi 8.00 a 16.00 hod. Pro vnesení je vaší povinností zajistit, aby přístupové podmínky umožňovaly přístup 1 muže s elektrickým rudlem. Doba dodání je v pracovní dny 7-19 hod, pokud si nezakoupíte dodání v určitou dobu.

V případě potřeby speciálního vnesení, kdy není možné použít rudl až dovnitř, je nutné objednat speciální doručení, kvůli kterému nás kontaktujte. To zahrnuje několik mužů se speciálním zvedacím zařízením v autě. Pro speciální doručení klikněte sem! (To platí například v případě, že schody jsou tak úzké nebo točité, že je nutné vinotéku přenášet pomocí zvedacích popruhů apod.)

Zvláštní ustanovení pro firmy

Platí stejné podmínky prodeje jako pro spotřebitele s následujícími úpravami:

 • Právo na odstoupení od smlouvy při nákupu od společnosti Wineandbarrels A/S se na firmy nevztahuje.
 • Firmy mají právo na reklamaci po dobu jednoho roku od data původní faktury. Výměna nebo oprava nevede k prodloužení záruční doby.
 • Společnost Wineandbarrels nenese odpovědnost za následující typy ztrát, které firmám vzniknou: 1) Provozní ztráty nebo nepřímé ztráty, 2) Mzdové náklady na vlastní zaměstnance a externí manipulační náklady, 3) Náklady na externí konzultační a poradenskou pomoc, 4) Ztráta zisku a/nebo goodwillu.
 • Společnost Wineandbarrels A/S si vyhrazuje právo na vlastnictví zboží zakoupeného na úvěr až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnictví nese kupující.
 • Úroky se platí ode dne splatnosti ve výši 1 % měsíčně za započatý měsíc.
 • Při uplatnění práva na reklamaci je kupující povinen uhradit náklady na přepravu výrobku, včetně nákladů na dopravu.
 • Pokud se na výrobku vyskytne vada, společnost Wineandbarrels A/S vám nabídne odstranění vady nebo výměnu výrobku a vy nebudete mít nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Následující scénář znamená, že objednávka (bez výjimky) je považována za firemní nákup:

 • Při zadávání objednávky na webových stránkách nebo na obchodním oddělení uvedete název své společnosti nebo IČO (zásilku si však můžete nechat doručit soukromě do zaměstnání - místo toho použijte na webových stránkách pole pro alternativní doručovací adresu).

Reklamace a záruka

Na nákup zboží se mohou vztahovat pravidla o nedostatcích u zboží podle dánského zákona o nákupu.

Když u nás nakupujete jako spotřebitel, máte 24měsíční záruku (u některých výrobků 36 měsíců, pokud jsou tak označeny). To znamená, že v závislosti na konkrétní situaci můžete získat opravu, výměnu, vrácení peněz nebo snížení ceny. Podmínkou je, že reklamace je oprávněná a že vada nevznikla v důsledku nesprávného používání výrobku nebo jiného chování vedoucí ke poškození.

Reklamaci musíte uplatnit v "přiměřené lhůtě" poté, co jste vadu zboží zjistili. Pokud podáte reklamaci do dvou měsíců od zjištění závady, bude reklamace vždy včasná.

Pokud je reklamace oprávněná, vrátíme vám (přiměřené) náklady na doručení. Zboží musí být vždy vráceno v řádném obalu a nezapomeňte si nechat vystavit doklad o odeslání, abychom vám mohli vrátit náklady na doručení.

V případě chyb, nedostatků nebo případného nedodání kontaktujte:

Wineandbarrels A/S mail: service@wineandbarrels.com Tel. +45 71 99 33 44

 

Zboží zašlete na adresu:

Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød

 

Při vracení zboží popište problém co nejpodrobněji.

Expedice je usnadněna, pokud jsou v zásilce přiloženy odpovídající informace, např. kopie potvrzení objednávky/předchozí korespondence a číslo bankovního účtu, na který lze provést úhradu.

Nepřijímáme zásilky bez poštovného nebo zásilky na dobírku.

Položky označené jako "Předváděcí model"

Položky označené jako "Předváděcí model" jsou položky v mírně použitém stavu s jednou nebo více vadami. Každý předváděcí model je jedinečný a na skladě je pouze 1 kus. Každý předváděcí model je podrobně popsán a jsou uvedeny jeho nedostatky. 

Záruka na předváděcí modely

Když si koupíte předváděcí model, máte běžnou 24měsíční záruku. 
To znamená, že v závislosti na konkrétní situaci můžete získat opravu, výměnu za ekvivalentní předváděcí model, vrácení peněz nebo snížení ceny. Podmínkou je, že reklamace je oprávněná a že vada nevznikla v důsledku nesprávného používání výrobku nebo jiného chování vedoucí ke poškození.

Právo na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte při nákupu u Wineandbarrels právo na odstoupení od smlouvy po dobu 28 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 28 dní ode dne, kdy obdržíte zboží nebo fyzicky převezmete poslední zboží v případě smlouvy na několik různých druhů zboží objednaných v jedné objednávce a dodaných samostatně.

Lhůta pro vypovězení smlouvy u služeb, které se zavírají levé dveře, uplyne po ukončení servisu.
To znamená, že při vrácení objednávky nebude služba vrácena.

Pokud se zboží skládá z několika šarží nebo částí, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 28 dní ode dne, kdy obdržíte poslední šarži nebo část.

Do 28 dnů od obdržení zásilky nás musíte informovat o tom, že si přejete nákup zrušit. Oznámení musí být podáno písemně na adresu: info@wineandbarrels.com nebo prostřednictvím standardního formuláře pro odstoupení od smlouvy. V oznámení nás musíte jasně informovat o tom, že si přejete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.

Od smlouvy nelze odstoupit pouhým odmítnutím převzetí zboží, aniž byste nám to jasně oznámili.

 

Právo na odstoupení od smlouvy na montáž, instalaci a likvidaci

Lhůta pro vaše právo na odstoupení od smlouvy na montáž, instalaci a likvidaci končí v okamžiku, kdy je služba zcela dodána. 

Zrušení části nákupu

Pokud jste si u nás zakoupili více položek, máte možnost vrátit jednu nebo více položek, i když byly zakoupeny v rámci jedné objednávky.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení části nákupu vám nebudou vráceny náklady na doručení.

Zboží vyloučené z práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující druhy zboží:

 • Dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a u kterého byla po dodání porušena pečeť.
 • Zboží/výrobky připravené podle vašeho přání (objednávky na zakázku/speciální nákupy).

Právo na odstoupení od smlouvy ztrácíte, pokud porušíte pečeť na zboží, které není vhodné k vrácení z hygienických nebo zdravotních důvodů.

Vrácení

Svou objednávku nám musíte vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů poté, co jste nám oznámili, že si přejete nákup zrušit. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Od okamžiku doručení nesete riziko spojené se zbožím vy.

Některé zboží nelze z důvodu jeho povahy vrátit běžnou poštou. To platí pro: Chladničky na víno, sudy na víno a vinařský nábytek. Očekává se, že náklady na vrácení budou maximálně činit přibližně 3.249 CZK.

Stav zboží při jeho vrácení

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží způsobené jiným zacházením, než které je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Jinými slovy, výrobek si můžete vyzkoušet, jako byste ho zkoušeli v kamenném obchodě, ale nemůžete ho skutečně používat.

Pokud bylo zboží vyzkoušeno nad rámec výše popsaného, budeme ho považovat za použité, což znamená, že pokud nákup zrušíte, dostanete zpět pouze část nebo nedostanete žádnou část kupní ceny, v závislosti na obchodní hodnotě zboží.

 

Originální balení představuje pro naše výrobky významnou hodnotu. Pokud zboží nevrátíte v původním obalu, bude vám účtován poplatek ve výši snížení hodnoty. Obvykle se jedná o 10-15 % hodnoty zboží. 

Vrácení kupní ceny

Pokud nákup zrušíte, vrátíme vám částku, kterou jste nám zaplatili. V případě snížení hodnoty, za kterou nesete odpovědnost, bude tato odečtena od kupní ceny.

Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si vybrali jiný způsob doručení než nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.

Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět, pokud jste předtím nepředložili doklad o vrácení.

 

Pokud svého nákupu litujete, je třeba zboží zaslat na adresu:

Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød

Nákup můžete rovněž zrušit, pokud tak jasně oznámíte a po předchozí domluvě osobně zboží doručíte na výše uvedenou adresu.

Nepřijímáme zásilky bez poštovného nebo zásilky na dobírku.

Jak reklamovat

Pokud chcete jako spotřebitel své zakoupené zboží reklamovat, kontaktujte Jakoba Daua na adrese info@wineandbarrels.com. Pokud se nám nepodaří najít řešení, můžete reklamaci zaslat na adresu:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk 
 
Pokud žijete v jiné zemi EU než v Dánsku, můžete si stěžovat na online portálu Evropské komise pro stížnosti zde - https://ec.europa.eu/odr 

Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Pro:
Wineandbarrels A/S
Rønnevangsalle 8
3400 Hillerød
info@wineandbarrels.com

Tímto vás informuji, že si přeji uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží/služby:

______________________________________________________________________________________

Objednal jsem dne: _______________________________ Přijato dne: _______________________________

Jméno spotřebitele: ______________________________________________________________________

Adresa spotřebitele: ___________________________________________________________________

Podpis spotřebitele: _________________________________________ Datum: _________________
(pouze pokud je obsah formuláře uveden na papíře)
 

Záruka nákupu PriceRunner

Na váš nákup u nás se vztahuje bezplatná záruka nákupu PriceRunner. Garantuje vám až 50 000 DKK, pokud se při nákupu vyskytne problém. Aby se na vás vztahovala záruka nákupu, musíte být registrovaným členem PriceRunner.

Svůj nákup můžete získat zajištěný prostřednictvím Záruky nákupu, i když ještě nejste členem PriceRunner a navštívili jste nás jeho prostřednictvím - stačí, když svůj nákup zaregistrujete do jedné hodiny. Vstup do PriceRunner nic nestojí a zabere jen pár minut! Zaregistrujte se k nákupu se zárukou PriceRunner

Záruka nákupu PriceRunner se vztahuje na případy poškození zboží při dodání, poškozeného zboží, chybějícího zboží při dodání, nesprávného nebo vadného zboží nebo nedodání zboží. Nezapomeňte, že objednávka musí být adresována vám osobně.

Pokud se při nákupu něco stane, záruka na nákup vám pokryje jak kupní cenu, tak náklady na dopravu. Rovněž vám bude nahrazena přímá finanční škoda, která vám v důsledku chyby vznikla. Záruka na koupi se nevztahuje na ztrátu hodnoty, ušlý zisk ani jiné přímé či nepřímé náklady.

Konečné podmínky a seznam kategorií, na které se záruka nevztahuje, najdete na stránkách PriceRunner.

Ano, prosím, pošlete mě na PriceRunner pro registraci Záruky nákupu až do výše 50 000 dánských korun!

 

Obchodní podmínky byly naposledy aktualizovány: 24.02.2020

 

Můžete porovnat až 3 produkty
Porovnat
MAX. 3 jednotky
Počet lahvíPočet lahví
Typ lahveTyp lahve
Chladicí zónyChladicí zóny
Energetika/kWhEnergetika/kWh
MístoMísto
Úroveň stoupání (dB)Úroveň stoupání (dB)
Počet policPočet polic
Výška Výška
ŠířkaŠířka
HloubkaHloubka
Otočné dveře Otočné dveře