Politika ochrany osobních údajů

Wineandbarrels potřebuje následující informace, když u nás nakupujete:

Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Také zaznamenáváme IP adresu, ze které jsou prováděny nákupy. Tyto informace se normálně nepoužívají, ale mohou být použity při případném policejním vyšetřování. IP adresa je uložena tak dlouho, jak je to nutné v souvislosti s případným policejním vyšetřováním. Všechny falešné objednávky budou nahlášeny policii.

Zaznamenáváme a předáváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží k vám.

Osobní údaje jsou zaznamenány u Wineandbarrels A/S a uchovávány po dobu pěti let v souladu se zákonem o účetnictví, poté jsou údaje vymazány.

Spolupracujeme s řadou dalších společností, které ukládají a zpracovávají data. Tyto společnosti zpracovávají informace výhradně naším jménem a nesmí je používat pro své vlastní účely.

V případě elektronické platby je použita bezpečná šifrovaná metoda prostřednictvím systému webového obchodu. Jedná se o schváleného poskytovatele certifikovaného značkou E-mark.

Systém obchodu používá tzv. cookies k řízení obsahu nákupního košíku. Cookie je soubor uložený ve vašem počítači. Tyto cookies používáme k tomu, abychom vás rozpoznali a například si zapamatovali, jaké položky jsou v nákupním košíku, když nakupujete online na wineandbarrels.cz. Je také možné požádat systém, aby si uložil vaše adresní údaje pro příští návštěvu. Pokud chcete tyto informace později vymazat, můžete to udělat prostřednictvím nastavení prohlížeče. V Internet Exploreru se to například dělá prostřednictvím menu "Nástroje" a položky "Možnosti Internetu".

Spolupracujeme pouze se zpracovateli dat v rámci EU nebo v zemích, které mohou poskytnout vašim údajům dostatečnou ochranu.
Osoba odpovědná za zpracování dat na www.wineandbarrels.cz je Jakob Dau.

Podle legislativy EU o ochraně osobních údajů (GDPR) máte řadu explicitních práv:

Článek 15 GDPR – Právo na přístup

Jako subjekt údajů máte právo vidět osobní údaje, které o vás zpracováváme. Máte také právo obdržet informace o zpracováních, která provádíme s vašimi osobními údaji.

Článek 16 GDPR – Právo na opravu

Jako subjekt údajů máte právo nechat opravit nepřesné osobní údaje o vás. Máte také právo doplnit neúplné osobní údaje s ohledem na účely zpracování.

Článek 17 GDPR – Právo na výmaz

Právo na výmaz znamená, že subjekt údajů – s určitými výjimkami – má právo nechat smazat údaje, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo nechat své osobní údaje bez zbytečného odkladu smazat, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Pokud již není nutné, abychom měli údaje subjektu údajů v souvislosti s účely, pro které jsme údaje shromáždili.

  2. Pokud jsme vaše zpracování založili na souhlasu, a subjekt údajů nyní svůj souhlas odvolává, a zároveň nemáme žádný jiný právní základ pro zpracování.

  3. V případě, že zpracováváme údaje nezákonně (bez právního základu podle kapitoly II nařízení o ochraně osobních údajů).

  4. Pokud jsme povinni údaje smazat podle legislativy EU nebo národní legislativy členského státu.

  5. Pokud jsme povinni údaje smazat v důsledku toho, že subjekt údajů uplatní své právo na námitku.

  6. Pokud jsme poskytovatelem služby informační společnosti (například sociální sítě), a vy jste založili své zpracování osobních údajů na souhlasu uděleném zákonným zástupcem subjektu údajů, a subjekt údajů nyní sám odvolává souhlas po dosažení věku 13 let.

Článek 18 GDPR – Právo na omezení zpracování

Máte právo v určitých případech omezit zpracování vašich osobních údajů, takže údaje mohou být zpracovávány pouze pro uchování. Subjekt údajů má právo omezit zpracování svých osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  1. Subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů. V tomto případě musíme omezit zpracování údajů po dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů.

  2. Pokud zpracováváme údaje nezákonně, a subjekt údajů se staví proti smazání údajů, ale žádá o omezení jejich použití. Subjekt údajů může například preferovat omezené zpracování, pokud chce být schopen dokumentovat, které údaje byly zpracovány v konkrétním případě.

  3. Pokud již nepotřebujeme osobní údaje pro zpracování, ale jsou nutné pro subjekt údajů k určení, výkonu nebo obhajobě právního nároku.

  4. Subjekt údajů vznesl námitku proti vašemu zpracování. Musíme omezit zpracování údajů během období, kdy je určeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů.

Článek 20 GDPR – Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů znamená, že subjekt údajů má za prvé právo obdržet své vlastní osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro osobní potřebu bez překážek.
Za druhé, toto právo zahrnuje možnost, aby subjekt údajů přenesl tyto osobní údaje od jednoho správce údajů k jinému. Osobní údaje musí být schopny být přesunuty, kopírovány a přeneseny z jednoho IT prostředí do druhého bez překážek, pokud je to technicky možné.

Článek 21 GDPR – Právo vznést námitku

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti jinak zákonnému zpracování svých osobních údajů.
Pokud my jako správce údajů obdržíme námitku od subjektu údajů, posoudíme, zda je námitka oprávněná, i když je naše zpracování údajů jinak zákonné.

Můžete napsat Jakobovi na: jakob@wineandbarrels.com.

Když používáte wineandbarrels.cz, souhlasíte s tím, že používáme cookies. Používáme cookies k tomu, abychom sledovali vaše volby (například které položky jsou umístěny v nákupním košíku). Kromě toho používáme cookies k cílení reklam na externích platformách na vás.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete na www.uoou.cz.

Můžete porovnat až 3 produkty
Porovnat
MAX. 3 jednotky
Počet lahvíPočet lahví
Typ lahveTyp lahve
Chladicí zónyChladicí zóny
Energetika/kWhEnergetika/kWh
MístoMísto
Úroveň stoupání (dB)Úroveň stoupání (dB)
Počet policPočet polic
Výška Výška
ŠířkaŠířka
HloubkaHloubka
Otočné dveře Otočné dveře